Kemal Serdar – Barış ödülü ve bir trajik son

Dünyada bazen öyle şeyler oluyor ki, dünya ölçeğinde ödül alan bazı ünlüler ne yazık ki aldıkları ödüller altında kalabiliyorlar, aldıkları ödülün hakkını veremiyorlar. Bunların...

Celal Başlangıç – Kim korkar gazeteciden!

Diktatörler çok korkar gazetecilerden. Bütün gücü ellerinde topladıkları gün önce basın ve ifade özgürlüğünü yok ederler, gazetecileri hapse atarlar, öldürtürler. Çünkü halkın gerçekleri öğrenmesinden çok korkar...

Fikri Sağlar – Biat eden cahil toplumlar sömürülürler!

Dün yeni eğitim/öğretim yılı başladı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 994 bine yakın öğretmen ders başı yaptılar. İçinde bulundukları ağır sorunlara bakmadan veliler, yeni bir heyecanla...

Doğan Tılıç – 50 dakika

Nevşin Mengü’nün bir önceki Trump-Erdoğan buluşmasını “Girdisi çıktısı 23 dakika…” diye tanımlamasından ve “basın özgürlüğü konusunda herhangi bir sıkıntı yok” denilen memlekette bunun bedelini...

Nazım Alpman – Sanıklar ve yargıçlar

Yargılananlar arasındaki en yaşlısı olan uzun boylu, mavi gözlü, dalgalı saçlı adam ayağa kalkıp “Ben bir Marksistim” diye söze başladı. Sonra aynı çizgide devam etti: Marksist şairim....

Ahmet Manaşırlı – Çocuğumuz ve biz

Gençlerimizle ilgilenip onları sağlıklı ve topluma yararlı kişiler olmalarına yardımcı olmalıyız. Bizim çocuklarımıza vereceğimiz en güzel hediye topluma saygılı sağlıklı ve kişilikli yetişmelerini sağlamak...

Kenan Bircan – Tamamlayıcı (Ek) Koruma Kriterleri

Bir önceki yazımda ayrıntılı değindiğim gibi, Birleşmiş Milletler’in Mülteci Sözleşmesi’nin 1A(2). Maddesindeki mülteci tanımı sınırlı bir tanımlamadır. Bu tanım, mülteci tanımı dışında kalan ve...

Calal Başlangıç – Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, tek mezarlık!

Abdülhamit istibdadında süvari binbaşısıdır Murat Menteşe. Ağabeyi Halil gibi canını ancak Paris’e atarak kurtarır. Çünkü Abdülhamit muhalifidir ve İttihat Terakki üyesidir. Paris’te dil kursuna gidip dans dersleri...

Fikri Sağlar – Eğitilmeyen toplum uyuşur!

Uzun süren bayram tatili bitti... İnsanlarımız, acısıyla tatlısıyla bir bayramlar silsilesini daha geçirdi... Aileler, akrabalar, dostlar ve komşular bir araya geldiler, konuştular, görüştüler... Biraz özlemlerinden,...

Kemal Serdar – Toprağın altı

Ülkeler, toplumlar, dahası kültürler çağlar boyunca birbirleriyle sürekli bir iletişim içinde, karşılıklı bilgi, materyal, malzeme ve evliliklerle insani ilişkilerde bulunurlar, birbirlerini etkilerler, zenginleşirler ve...

Reklam

- Advertisement -

Son Haberler

Köşe Yazıları